Projectomschrijving

Periode: 2018 januari t/m maart 2019

Klant: PLUS Retail B.V.

Betreft: De afdeling bouw (BWI) bij PLUS Retail B.V. begeleiden, ondersteunen en verder doorontwikkelen op het gebied van ruw- en afbouw werkzaamheden.

Opdracht

 • Het begeleiden van het project in Gorinchem (Vastgoed-Ruwbouw-Afbouw)
 • Het in kaart brengen, monitoren en evalueren van het (huidige) verbouwproces
 • Het optimaliseren van processen t.b.v. projectvoorbereidingen
 • Het maken van een voorstel voor een plannings- en offertespiegel module.
 • Het coachen en opleiden van de BWI-teamleden

Proces

 • Inventarisatie – Binnen het project “Gorinchem” het analyseren van het traject en het in kaart brengen van de aandachts- en verbeterpunten.
 • Uitwerking – Het creëren van inzicht, betrokkenheid en bewustwording binnen het team t.b.v. de aandachts- en verbeterpunten.
 • Implementatie – Het opstellen en uitvoeren van een proefproject en deze samen met het team geëvalueerd. Waar nodig zijn de processtappen verfijnd tot het definiëren van de nieuwe werkwijze.
 • Monitoring & opleiding – Het onderverdelen van taken binnen het team en waar nodig het team opgeleid.

Resultaat

 • Het opleveren van een 2-tal proefprojecten waarin de faalkosten tot een minimum zijn beperkt, dit door in de voorbereiding dieper op de inhoud aan te sturen.
 • Een vernieuwd verbouwproces; met een grotere rolverdeling dit met name in de voorbereiding en project overlegstructuur.
 • Een concrete verbouw planning, waarin standaard items vooraf zijn vastgesteld. Daarnaast wordt er meer gestuurd op de inhoud van een project alsook de specials en/of uitzonderingen die kunnen voorkomen.
 • Een vereenvoudigde maar bondige werkwijze voor het maken van haalbaarheidsstudies, dit voor het werven of verbouwen van vastgoedprojecten.
 • Offertes worden gespiegeld; dit met vergelijkbare offertes die door de onderaannemers worden opgeleverd. Vergelijk en helderheid kan hierdoor snel plaatsvinden.
 • Een sterk en betrokken team met een vernieuwde flexibele visie.

Conclusie

BWI heeft meer duidelijkheid in de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen het team en zij stuurt al dieper aan op inhoudelijke voorbereiding t.b.v. bouwprojecten. Dit resulteert in het reduceren van faalkosten alsook de CAPEX-uitgaven (Capital Expenditure) van een project.