Projectomschrijving

Periode: 2018 januari t/m juni

Klant: McDonald’s Nederland B.V. – Food Retail (MVRO)

Betreft: Ondersteunen en doorontwikkelen van de afdeling Construction bij McDonald’s Nederland B.V.

Opdracht

Het herinrichten van bestaande processen en structuren van het projectmanagement binnen de afdeling Construction; van interne focus naar een gecombineerd externe gerichtheid.

  • Procesmanagement en begeleiding
  • Opzetten organisatiestructuur voor de afdeling Construction
  • Team optimalisatie; functieprofielen voor teamleden en management
  • Opzetten van trainingsschema’s

Proces

  • Inventarisatie – Het in kaart brengen van de huidige en gewenst situatie, dit t.b.v. de kernwaarde, doelstellingen, overlegstructuur, contactlijnen, functieprofielen en werkprocessen.
  • Uitwerking – Op basis van het evaluatieplan op organisatie en werkprocessen; het uitwerken van nieuwe taken, verantwoordelijkheden en het opzetten van de nieuwe functieprofielen.
  • Implementatie – Nieuwe rollen definiëren en evalueren in samenwerking met de Manager Construction ter overdacht voor verdere implementatie en eventuele doorontwikkeling.
  • Monitoring & opleiding – De structuren, processen, taken en verantwoordelijkheden omschrijven die makkelijk inzetbaar zijn voor zowel de huidige als de voor toekomstige projectmanagers. De opzet vormt tevens de basis voor het eventueel verder doorontwikkelen van de functie.

Resultaat

Het creëren en samentellen van een sterk zelfstanding opererend team en het aanreiken van tools voor verdere doorontwikkeling.

Conclusie

Helderheid en duidelijkheid over de rollen en taken binnen het team.
Individuele teamleden kunnen zich richten op eigen taken en deze prioriteren. De gerichte doelen en taken geven ook legitimiteit om elkaar daarin bij te sturen. Het versterkt de betrokkenheid van het team.