Projectomschrijving

Periode: 2018 augustus t/m december

Klant: DRS (Detail Result Groep) Dirk van de Broek & DEKA markt

Betreft: Diverse werkzaamheden om bestaande formule boeken, begrotingssystemen & bestekken te beoordelen en updaten.

Opdracht

Focus op synergie brengen bij niet-formule-elementen

 • De formule DekaMarkt is beoordeeld en er zijn voorstellen voor kostenbesparing uitgebracht.
 • De formule Dirk van den Broek is beoordeeld en er zijn voorstellen voor kostenbesparing uitgebracht.
 • Er zijn voorstellen uitgebracht om in het niet-winkelgedeelte met gestandaardiseerde uitvoeringen te komen

 

Financieel model verbeteren

 • Het gehanteerde begrotingssysteem is op prijs beoordeeld; de laatste facturen zijn hierbij als leidraad gebruikt.

 

Actualiseren bestekken en handboeken

 • Bestek Realisatie Supermarkt, versie 1, datum L9-2-20L8 is geactualiseerd.
 • Handboek werktuigkundige en elektrotechnische installaties, datum 16-3-2018 is geactualiseerd.

Proces

Inventarisatie – Het verzamelen van informatie betreft uitvoerende partijen, recente kengetallen en begrotingsmodel. Het analyseren en beoordelen van winkelbezoekers omtrent de laatst geopende winkels. Het opstellen van schouw- en verbetervoorstel-documenten.

 

Uitwerking:

 • Het uitwerken van bevindingen
 • Het opstellen en bespreken van specificaties, besparingsvoorstellen en materialiseren verbetervoorstellen
 • Het opstellen van een ramings- en begrotingsmodel
 • Een offerte vergelijk document opgesteld en deze gekoppeld aan het ramingsmodel
 • Het updaten van het technisch formuleboek
 • Het beoordelen van bouwkundig, E en W bestek

Resultaat

Het aan de formule, winkel en vastgoed aangewezen verantwoordelijke de besparings- en verbetervoorstellen gepresenteerd.

Deze zijn na akkoord afgerond in de aangepaste bestekken en ramings- en offerte vergelijk methodiek.

Conclusie

Door deze standaardisatie is er beter vergelijk, betere inhoudelijke discussie en tijdwinst binnen de keten. Hierdoor is er een besparing van € 20.000 op de bouwkosten doorgevoerd.