Projectomschrijving

Periode: 2019 april t/m heden

Klant: Jezz Projectmanagement B.V.

Betreft: Het ondersteunen in de ontwikkeling van het bedrijf

Opdracht

Ondersteuning bieden in het onderzoek naar een nieuwe manier van werken.

Proces

  • Inventarisatie – Het herijken van de bestaande missie en visie, het uitvoeren van een SWOT-analyse. Hierbij zijn de belangrijkste combinaties van de sterkte of zwakte met de kansen en bedreigingen door het kernteam afgewaardeerd.
  • Uitwerking – De belangrijkste statements zijn omgezet naar concrete SMART doelstellingen – Elke doelstelling wordt toegewezen aan een medewerker ter uitvoering t.b.v. de algehele implementatie.
  • Implementatie – De nieuwe doelstellingen, structuren, werkwijze en documenten worden vastgelegd en vanuit het kernteam toegewezen aan de desbetreffende medewerker.
  • Monitoring & opleiding – Vanuit de functies die aanwezig zijn, worden nieuwe taken en verantwoordelijkheden toegevoegd. Waar nodig worden mensen meegenomen in de nieuwe werkwijze.

Resultaat

Een professionele organisatie die de gegenereerde data eenduidig vastlegt en deelt.

Conclusie

Het versterken van de klantenbinding, door het bieden van geavanceerde en geoptimaliseerde service.